Условия за ползване на сайта и конфиденциалност на лични данни

Политика за конфиденциалност по отношение на информацията на avatartour.bg.com (наричан "Сайта") собственост на фирма „Аватар Тур“ ООД.

Тази политика за запазване на конфиденциалността на информацията е приложима по отношение на този сайт. Когато излизате от този сайт, приканваме Ви да се запознаете с политиката за запазване на конфиденциалността на информацията, която се отнася за сайта, който разглеждате. Ако не сте съгласни с тази политика за конфиденциалност в отношение на информацията, умоляваме Ви да не ползвате този сайт.

Чрез осъществяване на достъп до този сайт и резервациите, които правите в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Автоматично събирана информация, която не е от личен характер

„Аватар Тур“ ООД се придържат към защитаването на личната информация на посетителите на страниците им в мрежата. Необходимо е да се отбележи, че ние може да предоставиме обобщена статистическа информация за нашите клиенти, продажбите, характера на трафика, както и свързана със сайта информация на утвърдени трети страни, но такава статистическа информация няма да включва никаква информация, позволяваща идентифициране на личността.

Лична информация

С оглед на отговаряне на Вашите въпроси, във връзка с изпълнението на Вашите искания или за управление на нашите услуги и клиентски програми, може да се наложи да Ви попитаме относно определена лична информация, като например, името Ви, адреса, адреса на електронната Ви поща, както и за телефонния Ви номер. Ние може да използваме подобна информация за предоставяне на отговори на Вашите въпроси или за осъществяване на контакт с Вас по електронната поща или телефона, за да Ви информираме за нови продукти, услуги или промоции, които могат да бъдат предложени от нас. Ако поръчате даден продукт, поискате определена услуга или изпратите някакъв материал за този сайт, на нас може да ни се наложи да влизаме във връзка с Вас относно допълнителна информация, която да се изисква за обработването или изпълнението на Вашата поръчка и/или заявка за услуга. Обаче, освен ако не е било предизвикано от българското законодателство, ние няма да предоставяме тази информация на трети страни без Вашето разрешение, освен когато това е необходимо във връзка с изпълнението на вашата поръчка, с удовлетворяването на Вашите заявки или с управлението на интерактивните клиентски програми. Освен това, с настоящето Вие предоставяте на „Аватар Тур“ ООД правото да обменя каквато и да било информация, която е била предоставена от вас, с другите поделения на „Аватар Тур“ ООД във връзка с предназначенията, описани по-горе.

В допълнение към информацията от личен характер, която Вие може да ни предоставите, този сайт може да използва технология, която да ни дава възможност да събираме определени технически данни, като например, за Вашия адрес според протокола на Интернет, операционната система на Вашия компютър, типа на Вашия браузер, характера на трафика в мрежата, както и адресите на каквито и да било цитирани страници в мрежата.

Личните данни се обработват и ползват от „Аватар Тур“ ООД при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби.

Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим съответните услуги.

Сигурност

Необходимо е да отбележите, че винаги съществуват известни рискове във връзка с предоставянето на информацията от личен характер, независимо дали това се извършва лично, по телефона или с използването на Интернет, тъй като нито една система или технология не са абсолютно сигурни, защитени против манипулиране или нападения от страна на хакери. „Аватар Тур“ ООД са положили всички усилия за вземане на подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп, неправилно използване и неточности във връзка с вашата лична информация. Така например, ние използваме технологии за шифроване при събирането или пренасянето на информация, която има по-специални изисквания в отношение на сигурността.

Точност на събраната информация

По своя собствена инициатива или по Ваше искане „Аватар Тур“ ООД актуализира, коригира или заличава каквато и да било непълна, неточна или остаряла информация, която се съхранява от „Аватар Тур“ ООД във връзка с поддържането на този сайт.

Идентифициране на посетителя

Отвреме-навреме е възможно към Вашия персонален компютър да бъде изпращана информация, която да ни позволява да Ви идентифицираме. Такава информация е известна обикновено под названието "cookies". Чрез показване кога и по какъв начин нашите посетители използват този сайт, тази информация може да ни помогне да продължим да подобряваме нашия сайт. Ние ще използваме тези “cookies” само за преглеждане на тази информация върху Вашия твърд диск, която е била поставена там от “cookie” от нашия сайт. Използването на такива “cookies” представлява индустриален стандарт и голям брой сайтове в мрежата ги прилагат. Тези “cookies” се запаметяват върху Вашия персонален компютър, а не в сайта. Ако Вие не желаете да получавате “cookies”, или ако желаете да бъдете уведомявани когато те се поставят, Вие имате възможност да конфигурирате Вашия браузър да осъществява това, ако той предлага такава възможност.

НФОРМАЦИЯ ЗА КАРТОВИТЕ ДАННИ

„Аватар Тур“ ООД пази и защитава подадената информация за данни на кредитни карти. При избор на плащане с кредитна карта през виртуален ПОС терминал на Обединена Българска банка , данните на картата са достъпни само за банката. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

„Аватар Тур“ ООД може да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и личната сигурност на „Аватар Тур“ ООД и нейния сайт, потребителите на Уеб Сайта и клиентите на нашите услуги.

Непълнолетни

На „Аватар Тур“ ООД не може да бъде предоставяна каквато и да било информация, която произхожда от лица, недостигнали възрастта 18 години без писменото съгласие на родител или законен настойник, нито лица, недостигнали възрастта 18 години, могат да закупуват или да извършват други такива законни действия чрез този сайт без такова разрешение, освен ако това не е позволено от българското законодателство.

Промени

Ние имаме право да променяме тази политика за запазване на конфиденциалността на информацията и условия за ползване, както и да променяме, модифицираме или оттегляме достъпа до този сайт, или до съдържанието на неговите страници по всяко време, със или без предварително уведомяване.